Category Archives: Thông tin XNK

Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN

Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN Cơ chế hải quan một cửa quốc gia là hệ thống tích hợp cho phép: – Các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin và chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận […]

Học xuất nhập khẩu ở đâu tốt?

Học xuất nhập khẩu ở đâu tốt? Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ vì vậy hoạt động ngoại thương chiếm vị trí quan trọng và có tính quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập vào […]

Phải học như thế nào mới làm được ngành xuất nhập khẩu?

Phải học như thế nào mới làm được ngành xuất nhập khẩu? Muốn làm được công việc trong ngành xuất nhập khẩu yếu tố đầu tiên là bạn cần phải có kiến thức về chuyên ngành này. Từ việc phải nắm rõ các Luật Kinh tế Quốc tế, Giao nhận vận tải, Logistics đến Luật […]