Ý nghĩa logo – Tên công ty

Ý nghĩa logo – Tên công ty

Tên công ty: NGUYÊN ĐỨC

NGUYÊNTIỀN, ĐỨCĐẠO ĐỨC, NGUYÊN ĐỨCkinh doanh và nhận được tiền trên nền tảng của đạo đức. Bằng cách giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề của họ, giúp khác hàng phát triển một cách bền vững chúng tôi được hưởng thù lao xứng đáng với giá trị mà chúng tôi mang lại.

Chúng tôi kinh doanh bằng sự chân thành, sự tận tâm phục vụ và mang lại giá trị tốt đẹp cho khách hàng, cho đối tác, cho người tiêu dùng cuối cùng, cho xã hội và cho công ty. Chúng tôi kiên quyết không làm những điều sai, trái với đạo đức

Ý nghĩa logo

– Logo Nguyên Đức được cấu tạo từ 3 đối tượng, mỗi đối tượng mang ý nghĩa riêng biệt:

*** Chữ N và D** viết cách điệu gắn liền với nhau mang ý nghĩa tiền gắn liền với giá trị đạo đức, không bao giờ tách rời

*** Mũi tên màu đỏ hướng lên** với hàm ý: không ngừng nổ lực , học hỏi, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự phát triển bền vững

*** NGUYEN DUC IMPORT EXPORT COMPANY** được viết thành hình chữ nhật phía dưới thể hiện tìm kiếm giải pháp xuất nhập khẩu toàn điện, giúp DN Việt nhập khẩu hàng hóa an toàn với giá cả cạnh tranh và xuất khẩu hàng hóa Việt ra thị trường thế giới chính là nền móng cho sự hình thành và phát triển của NGUYÊN ĐỨC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *