Ảnh hưởng của ngành xuất – nhập khẩu với nền kinh tế Việt Nam

Ảnh hưởng của ngành xuất – nhập khẩu với nền kinh tế Việt Nam

Có lẽ trong chúng ta không ai là không biết khái niệm xuất nhập khẩu phải không nào. Từ trước đến nay, xuất khẩu và nhập khẩu vẫn luôn tồn tại và có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. Vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu vai trò cụ thể của chúng nhé.

Trước hết về nhập khẩu, ngành nhập khẩu có ý nghĩa lớn khi nó bổ sung quỹ hàng hóa tiêu dùng cho người Việt, góp phần cải thiện cũng như ổn định đời sống của nhân dân, nhờ đó mà thực hiện phần nào các mục tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội. Quy mô và thực trạng nhập khẩu của quốc gia nào sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế cũng như điều kiện của quốc gia đó. Bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu, những năm gần đây ngành nhập khẩu của nước ta cũng không ngừng gia tăng.

Việt Nam cũng dần hoàn thiện và phát triển các chính sách, cơ chế quản lý nhập khẩu sao cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện của quốc gia mình. Không riêng gì Việt Nam mà các quốc gọi khác cũng phải xây dựng cho riêng mình những cơ chế quản lý phù hợp nhất. Ở một quốc gia nếu kim ngạch nhập khẩu tăng lên sẽ kéo theo việc mở rộng nhập khẩu, tuy nhiên nếu tăng lên quá nhiều sẽ làm giảm thu nhập quốc dân, qua đó mà hạn chế yêu cầu tiêu dùng trong nước cũng như ảnh hưởng đến cả sự phát triển của kinh tế. Hiện nay, chính sách nhập khẩu của nước ta ưu tiên các thiết bị và công nghệ tiên tiến để phát triển sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH, đồng thời khi nhập khẩu mặt hàng, sản phẩm nào cũng phải có sự chọn lọc hiệu quả và đúng mức.

Về xuất khẩu, chúng ta cần hiểu rằng việc xuất khẩu có ý nghĩa lớn khi nó tạo nguồn vốn chủ yếu để nhập khẩu cũng như thực hiện nhiệm vụ CNH – HĐH đất nước, phát triển kinh tế quốc gia,…. Xuất khẩu là 1 trong những cách thức thu lại nguồn vốn bên cạnh việc xây dựng các hoạt động du lịch, dịch vụ,… Xuất khẩu hàng hóa góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, không chỉ giúp làm gia tăng nguồn thu ngoại tệ mà còn giúp thúc đẩy gia tăng, phát triển các ngành kinh tế liên quan khác. Việc xuất khẩu còn có thể mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp cho hoạt động sản xuất ổn định, góp phần không nhỏ giúp cho kinh tế phát triển. Không những thế, ngành xuất khẩu góp phần giải quyết rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề lao động việc làm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *