Full đầy đủ biểu thuế XNK năm 2022

Full đầy đủ biểu thuế XNK năm 2022

BIỂU THUẾ XNK NĂM 2022 ĐÃ TÍCH HỢP VÀ CẬP NHẬT
1️⃣ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.
2️⃣ Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 25 biểu thuế, gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 16 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, 03 biểu thuế XK ưu đãi của VN tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương
3️⃣ Các chính sách quản lý hàng hóa XNK theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 82 loại chính sách áp dụng đối với 8.289/10.813 mã HS.
4️⃣ Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
– File Biểu thuế XNK Excel năm 2022, cập nhật chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022.
– Nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022.
Khi tra cứu biểu thuế GTGT, ngoài thuế suất tại cột 3 trong File Biểu thuế, các bạn cần xem thêm các cột F (Ghi chú) và cột H (Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) đã tham chiếu với các Phụ lục I, II, IIIA, IIIB và IV.
Link file Biểu thuế + Văn bản mới nhất 2022 DOWNLOAD
Nguồn: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *