Điều Kiện CIF Incoterms 2020 – Nội dung và cách vận dụng

Điều Kiện CIF Incoterms 2020 – Nội dung và cách vận dụng

CIF là gì? Trách nhiệm, chi phí và điểm chuyển giao rủi ro giữ người bán và người mua khi áp dụng điều kiện CIF Incoterms 2020 được phân chia như thế nào? Cách vận dụng hiệu quả điều kiện này trong xuất nhập khẩu hàng hóa? Xuất nhập khẩu Lê Ánh sẽ cung cấp cho bạn các thông tin này qua bài viết dưới đây.

>>>Xem nhiều: Học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Nội dung bài viết:
  • 1. CIF Incoterms 2020 là gì?
  • 2. Nội dung CIF Incoterms 2020
  • 3. Khi nào nên mua bán hàng hóa với điều kiện CIF

1. CIF Incoterms 2020 là gì?

CIF (viết tắt của Cost, Insurance and Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí: Có nghĩa hàng hóa được giao lên tàu do chính người bán thuê tàu và sắp xếp sao cho hàng yên vị trên tàu tại cảng giao hàng được chỉ định thuộc nước người bán. Người bán chịu chi phí từ kho của mình cho tới khi đến cảng nhập khẩu (tương tự như điều kiện CFR). Tuy nhiên, điểm khác trong điều kiện CIF là người bán PHẢI MUA BẢO HIỂM CHO LÔ HÀNG.”

Điều kiện áp dụng: Điều kiện CIF chỉ áp dụng cho vận tải đường biển và thủy nội địa. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác.

Quy định viết: CIF [Cảng đến quy định] Phiên bản Incoterms sử dụng

Ví dụ: CIF Haiphong Port Incoterms 2020

>>> Xem thêm: Cif là gì? Hướng dẫn tính giá Cif

cif-anh.png

2. Nội dung CIF Incoterms 2020

NGƯỜI BÁN NGƯỜI MUA
A1. Nghĩa vụ chung của người bán B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và bất kì bằng chứng phù hợp mà có thể được đề cập đến trong hợp đồng.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người bán đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

A2. Giao hàng B2. Nhận hàng
Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Người bán sẽ phải giao hàng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã định, theo cách thức thông thường tại cảng. Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 và nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến chỉ định.
A3. Chuyển giao rủi ro B3. Chuyển giao rủi ro
Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

A4. Vận tải B4. Vận tải
Người bán phải ký hợp đồng để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng đã thỏa thuận, nếu có, tại nơi giao hàng tới cảng đến chỉ định, hoặc tới bất kỳ địa điểm nào tại cảng đến. Hợp đồng vận tải phải được ký kết với các điều kiện thông thường, với chi phí do người bán chịu và phải vận chuyển hàng hóa theo tuyến đường thông thường bằng một con tàu thuộc loại thường sử dụng để vận chuyển hàng hóa đó.

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng vận tải.

A5. Bảo hiểm B5. Bảo hiểm

Nếu không có thỏa thuận nào khác hoặc tập quán mua bán không có gì khác biệt, người bán phải, bằng chi phí của mình, mặc định mua bảo hiểm cho hàng hóa với mức bảo hiểm tối thiểu là điều kiện C của Viện những người bảo hiểm Luân Đôn (LMA/IUA) hoặc bất kỳ điều kiện nào tương tự. Hợp đồng bảo hiểm phải được ký với người bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có uy tín để người mua hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích bảo hiểm đối với hàng hóa, có thể khiếu nại trực tiếp từ người bảo hiểm.

Khi người mua yêu cầu người bán sẽ, phụ thuộc vào thông tin do người mua cung cấp theo yêu cầu của người bán, và chịu phí tổn, mua bảo hiểm bổ sung, nếu có thể, như là bảo hiểm chiến tranh (Institute War Clauses) và/hoặc điều kiện bảo hiểm đình công (LMA/IUA) hoặc bất kỳ điều kiện nào tương tự.

Giá trị bảo hiểm tối thiểu phải bằng giá hàng hóa quy định trong hợp đồng cộng 10% (tức là 110%) và bằng đồng tiến của hợp đồng.

Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng quy định ở mục A2 và kết thúc ít nhất tại cảng đến quy định.

Người bán phải cung cấp cho người mua chứng thư bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm.

Ngoài ra, người bán phải cung cấp cho người mua, trong trường hợp người mua yêu cầu và chịu chi phí (nếu có), những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm bổ sung.

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán nếu người bán yêu cầu, bất kỳ thông tin cần thiết nào để người bán có thể mua bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của người mua quy định trong mục A5.
A6. Chứng từ giao hàng vận tải B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người bán phải, bằng chi phí của mình, cung cấp cho người mua không chậm trễ chứng từ vận tải thường lệ đến cảng đã thỏa thuận.

Chứng từ vận tải này phải thể hiện là hàng của hợp đồng, phải ghi ngày tháng trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận, làm cho người mua có thể nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến và, trừ khi có thỏa thuận khác, cho phép người mua có thể bán hàng trong quá trình vận chuyển, bằng cách chuyển nhượng chứng từ vận tải cho người mua tiếp theo hoặc bằng cách thông báo cho người chuyên chở.

Khi chứng từ vận tải được phát hành theo dạng có thể chuyển nhượng được và gồm nhiều bản gốc, thì một bộ đầy đủ của bản gốc phải được xuất trình cho người mua.

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp theo như mục A6 nếu như chúng phù hợp với hợp đồng.
A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu, như là:

– Giấy phép xuất khẩu

– Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu

– Giám định hàng hóa khi xuất khẩu

– Bất kỳ quy định pháp lý nào

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu câu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là:

– Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh

– Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh

– Giám định hàng hóa

– Bất kỳ quy định pháp lý nào.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả các chi phí về việc kiêm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định ở mục A2.

Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi thông lệ củ
ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói. Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết.

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.
A9. Phân chia chi phí B9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) Toàn bộ mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9

b) Chi phí vận chuyển và mọi chi phí liên quan phát sinh từ mục A4, bao gồm cả chi phí xếp hàng và các chi phí liên quan đến an ninh vận tải

c) Bất kì phụ phí nào để dỡ hàng tại cảng đích nhưng chúng phải nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký với người chuyên chở

d) Chi phí quá cảnh nếu chi phí này nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết

e) Chi phí cung cấp bằng chứng cho.người mua theo mục A6 răng hàng hóa đã giao

f) Chi phí mua bảo hiểm theo như mục A5

g) Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và bất kì chi phí nào khác có liên quan đến việc xuất khẩu theo như mục A7(a)

h) Trả cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bản trong việc lấy chứng từ và thông tin cần thiết theo mục B7(a)

Người mua phải:

a) Trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2, trừ các chi phí người bán trả theo mục B9

b) Chi phí quá cảnh hàng hóa, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết

c) Chi phí dỡ hàng kể cả phí lõng hàng và phí cầu bến, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết

d) Chi phí mua thêm bất kì bảo hiểm bổ sung nào theo yêu cầu của người mua theo như mục A5 và B5

e) Hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã chi ra khi giúp người mua theo mục A5 hoặc A7(b)

f) Nếu có quy định, trả tất cả các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để quá cảnh và nhập khẩu theo như mục B7(b)

g) Trả mọi chi phí phát sinh do không thông báo kịp thời cho người bán theo như mục B10, kê từ ngày đã quy định hoặc ngày hết hạn thời hạn quy định cho việc gửi hàng, với điều kiện hàng hóa đã được xác định là hàng hóa của hợp đồng

A10. Thông báo cho người mua B10. Thông báo cho người bán
Người bán phải thông báo cho người mua biết rằng hàng hóa đã được giao theo mục A2, đồng thời cũng cần thông báo cho người mua kịp thời bất kỳ thông tin nào cần thiết để tạo điều kiện cho người mua có thể nhận hàng. Trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời gian giao hàng và/hoặc địa điểm đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó, người mua phải thông báo cho người bán đầy đủ về việc đó.

 

cif.png

3. Khi nào nên mua bán hàng hóa với điều kiện CIF

Người bán nên bán hàng giá CIF trong trường hợp

– Người bán muốn hạn chế việc chịu rủi ro liên quan tới vận chuyển hàng tới cảng nhập do người mua chỉ định nhưng có thể mua được cước vận tải quốc tế với giá tốt

– Bán hàng giá CIF giúp người bán gia tăng cạnh tranh về giá với những người bán khác

– Người bán muốn chủ động trong việc thuê phương tiện cũng như thời gian vận chuyển

– Trong các trường hợp mua bán 3 bên, người bán muốn giành quyền chủ động trong việc giao hàng

Người mua không nên mua hàng giá CIF trong trường hợp

– Hàng hóa có giá trị cao và cần sự bảo hiểm đặc biệt, người mua muốn người bán chịu mọi rủi ro tới khi vận chuyển tại nơi giao hàng, trường hợp này nên chọn điều kiện DAP thay thế

– Trong trường hợp nhận được chào giá CIF, người mua thấy giá cước biển người bán làm chưa tốt bằng bên mình làm, trong khi điểm chuyển giao rủi ro là tại cảng bốc hàng (cảng xuất) thì người mua nên sử dụng điều kiện FOB thay vì CIF

– Người mua muốn giành quyền chủ động trong việc thuê vận tải quốc tế

– Trường hợp người mua là nhà phân phối nhập khẩu mua hàng từ người bán sau đó giao hàng cho các bên mua hàng khác thì không nên dùng điều kiện CIF

>>>Xem thêm:

  • Nội dung chi tiết Incoterm 2020
  • Tại sao công ty xuất nhập khẩu Việt thường xuất FOB và nhập CIF?

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến điều kiện CIF Incoterms 2020 mà Trung tâm Xuất nhập khẩu Lê Ánh muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Địa chỉ đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa học xuất nhập khẩu tại TPHCM & Hà Nội, khóa học logistics cơ bản – chuyên sâu, khóa học thanh toán quốc tế, khóa học khai báo hải quan chuyên sâu, khóa học purchasing, khóa học sale xuất khẩu chuyên sâu hay khóa học báo cáo quyết toán hải quan…và hỗ trợ việc làm cho hàng nghìn học viên, mang đến cơ hội làm việc trong ngành logistics và xuất nhập khẩu đến với đông đảo học viên trên cả nước

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khóa học xuất nhập khẩu online/ offline: 0904.84.8855

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *