Trung Quốc: Nhập khẩu cua ghẹ từ Việt Nam tăng khả quan

 

Năm 2013 trong khi Trung Quốc giảm mạnh NK cua ghẹ từ các nước khác, Việt Nam vẫn là nguồn cung cấp quan trọng của thị trường này, với tốc độ tăng trưởng NK liên tục từ đầu năm ở mức 1 – 3 con số và trung bình mỗi tháng giá trị XK cua ghẹ sang thị trường này đạt khoảng gần 650.000 USD.
Theo Hải quan Việt Nam, kết thúc năm 2013, tổng giá trị XK cua ghẹ của cả nước sang Trung Quốc đạt 7,72 triệu USD, tăng 31,6% so với năm 2012. Đây có thể coi là con số tăng trưởng khả quan nhất trong số 8 nhà NK lớn của cua ghẹ Việt Nam giai đoạn này.
Trong khi XK sang một số thị trường chính như Mỹ, EU và Nhật Bản gặp nhiều khó khăn do nhu cầu bấp bênh thì Trung Quốc vẫn tiêu thụ khá tốt cua ghẹ của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm cua ghẹ sống, tươi (HS 03), chiếm tới gần 90% tỷ trọng giá trị XK sang thị trường này, còn lại là các sản phẩm cua ghẹ chế biến khác và đóng hộp.
Tuy nhiên, hoạt động XNK cua ghẹ của Trung Quốc trong năm 2013 lại khá trầm lắng, sụt giảm so với năm 2012.
Theo Hải quan Trung Quốc, tổng NK cua ghẹ của nước này trong năm 2013 đạt 23.920 tấn, trị giá 158,4 triệu USD, giảm 22% về cả khối lượng và giá trị so với năm 2012. Riêng tháng 12, NK mặt hàng này vào Trung Quốc cũng giảm khá mạnh 34% về khối lượng và 31% về giá trị nhưng giá trung bình NK trong tháng lại tăng 4% so với cùng kỳ năm 2012 và đạt 5,10 USD/kg,
Trong đó, Trung Quốc giảm NK cua ghẹ chủ yếu từ Hàn Quốc, Chile và một số thị trường nhỏ khác, mức giảm giá trị NK dao động từ 32 – 66%, riêng NK từ Anh lại tăng mạnh đến 82%. Đáng lưu ý, Nga đã vươn lên dẫn đầu về cung cấp cua ghẹ cho Trung Quốc trong tháng 12 với 154 tấn, chiếm 18,8% tổng khối lượng NK cua ghẹ của nước này và giá NK trung bình là 2,33 USD/kg.
Bên cạnh đó, XK cua ghẹ của Trung Quốc sang các thị trường trong năm 2013 cũng giảm 16% về khối lượng và 11% về giá trị so với năm 2012 tương đương 50.502 tấn và 837,3 triệu USD. Trong tháng 12, khối lượng và giá trị XK cùng giảm lần lượt 31% và 30% so với cùng kỳ năm 2012, giá XK trung bình trong tháng là 16,99 USD/kg, tăng 1% so với tháng 12/2012.
Nhật Bản vẫn là thị trường dẫn đầu về NK cua từ Trung Quốc trong tháng 12/2013 với gần 1.500 tấn, chiếm 27% tỷ trọng XK cua ghẹ của Trung Quốc, trị giá 23,1 triệu USD, giảm lần lượt 15% và 5% so với cùng kỳ năm 2012. Tiếp đến, Mỹ đứng thứ 2 với 1.239 tấn, chiếm 22,4% tổng khối lượng, trị giá 22,8 triệu USD.
Theo báo cáo mới nhất của Urner Barry’s, năm 2013 khối XK một số sản phẩm cua ghẹ của Trung Quốc vào Mỹ cũng sụt giảm so với năm 2012. Cụ thể: khối lượng XK cua tuyết giảm 21,5%, thịt cua ghẹ tươi và thanh trùng giảm 3,4%, các sản phẩm thịt cua ghẹ đóng túi chân không giảm 5,6% và thịt cua đông lạnh khác cũng giảm 19,3%, riêng khối lượng XK cua huỳnh đế lại tăng mạnh nhất đến 113,6% so với năm 2012.
Xuất khẩu cua ghẹ của Trung Quốc, T12/2013
Thị trường
KL (tấn)
Tăng/giảm (%)
GT (triệu USD)
Tăng/giảm (%)
T12/2013
T12/2012
T12/2013
T12/2012
Nhật Bản
1.499
1.767
-15
23,1
24,2
-5
Mỹ
1.239
899
+38
22,8
16,7
+36
Đài Loan
1.269
679
+87
19,0
8,7
+120
11 TT khác
1.535
4.656
-67
29,3
85,3
-66
Tổng cộng
5.542
8.001
-31
94,2
134,9
-30
Nhập khẩu cua ghẹ của Trung Quốc, T12/2013
Xuất xứ
KL(tấn)
Tăng/giảm (%)
GT (triệu USD)
Tăng/giảm (%)
T12/2013
T12/2012
T12/2013
T12/2012
Nga
154
89
+73
0,4
0,6
-36
Chile
140
207
-32
1,7
2,4
-32
Anh
127
76
+67
0,7
0,4
+82
Hàn Quốc
125
209
-40
0,15
0,44
-66
9 TT khác
274
667
-59
1,3
2,3
-43
Tổng cộng
820
1.248
-34
4,2
6,1
-31
Xuất nhập khẩu cua ghẹ của Trung Quốc, T1 – T12/2013
Năm
T1 – T12
Nhập khẩu
Tăng/giảm (%)
Xuất khẩu
Tăng/giảm (%)
2013
KL(tấn)
23.920
-22
50.502
-16
GT (triệu USD)
158,4
-22
837,3
-11
2012
KL(tấn)
30.491
60.301
GT (triệu USD)
204,0
944,9

Tin Liên Quan