Top 10 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới

VINANET) – Dưới đây là số liệu 10 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới (triệu tấn)

STT Nước (2011/12) (2010/11)
1 India 10,2 4,6
2 Vietnam 7,7 7,0
3 Thailand 6,9 10,6
4 Pakistan 3,5 3,4
5 United States 3,3 3,2
6 Brazil 1,2 1,3
7 Uruguay 1,1 0,84
8 Cambodia 0,8 0,86
9 Myanmar 0,7 0,78
10 Argentina 0,68 0,73

Tin Liên Quan