Tiếng anh trong giao dịch thương mại

Mời các bạn tham khảo tài liệu Tiếng Anh Thương mại sau đây để biết được một số mẫu câu thường dùng trong tiếng Anh Thương mại. Tài liệu phục vụ cho các bạn đàm phán, giao dịch với khách hàng trong Xuất nhập khẩu.

 

Download tai đây nhé: tieng_anh_thuong_mai_0923

Tin Liên Quan