Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 thông tư 38/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu. , trong đó có một số thay đổi với loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Chế xuất, cụ thể như sau:

– Không thực hiện thông báo, tiếp nhận Hợp đồng gia công.

– Không thực hiện thông báo Mã nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu.

– Không thực hiện thông báo tiếp nhận định mức Gia công, SXXK và chế xuất.

Theo thông tư mới này, doanh nghiệp không thực hiện thông báo Hợp đồng gia công,  mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm XK. Doanh nghiệp nhập thông tin về Danh mục NPL, SP vào phần mềm để phục vụ cho việcQuản lý nội bộ của Doanh nghiệp.

Download thông tư tại ĐÂY.

Tin Liên Quan