Tài liệu

So sánh Incoterm 2000 và Incoterm 2010

So sánh Incoterm 2000 và Incoterm 2010

NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI INCOTERMS 2000 Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) thỉnh thoảng lại rà soát bộ INCOTERMS để đảm bảo rằng những qui tắc trong đó phản ánh và đáp ứng được những thông lệ và xu hướng thương mại hiện hành. INCOTERMS® 2010 là lần sửa đổi thứ tám đối với INCOTERMS kể từ khi bộ qui tắc này ra đời vào năm 1936. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG INCOTERMS là gì? Là một loạt các điều khoản thương mại … Đọc Thêm

Những lưu ý khi viết mail giao dịch bằng tiếng anh

Những lưu ý khi viết mail giao dịch bằng tiếng anh

1. Lưu ý khi viết văn thư giao dịch (formal type) bằng tiếng Anh: Khi viết văn thư giao dịch bằng tiếng Anh: thư tín thương mại (business letter): thư xin việc (application letter), thư mời (inviting letter), đơn hàng (Purchase Order), thư khiếu nại (letter of complaint), thư trả lời khiếu nại (letter of answer) …. ta cần chú ý và tuân thủ một số quy tắc sau: 1. Không viết tắt: Phải viết đầy … Đọc Thêm

Thủ tục Hải quan xuất khẩu khoáng sản

Thủ tục Hải quan xuất khẩu khoáng sản

Hồ sơ Thủ tục Hải quan xuất khẩu khoáng sản: - Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp. - Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu, cụ thể là: + Đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản: Giấy phép khai thác hoặc Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực. + Đối với doanh … Đọc Thêm

V/v khai bổ sung số lượng hàng nhập khẩu

V/v khai bổ sung số lượng hàng nhập khẩu

Công văn 3027/TCHQ-TXNK ngày 12/04/2016 V/v khai bổ sung số lượng hàng nhập khẩu.     Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “1. Các trường hợp khai bổ sung: a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực … Đọc Thêm

DOWNLOAD FULL BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016

DOWNLOAD FULL BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016

Từ ngày 01/01/2016, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế chính thức có hiệu lực, theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2015. Tại Thông tư 182/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã cắt giảm thuế nhập khẩu của 9 mặt hàng. Để thực hiện thống nhất một Biểu thuế chung, sau khi có hiệu lực Thông tư số 182/2015/TT-BTC đồng thời bãi bỏ … Đọc Thêm

Tiếng anh trong giao dịch thương mại

Tiếng anh trong giao dịch thương mại

Mời các bạn tham khảo tài liệu Tiếng Anh Thương mại sau đây để biết được một số mẫu câu thường dùng trong tiếng Anh Thương mại. Tài liệu phục vụ cho các bạn đàm phán, giao dịch với khách hàng trong Xuất nhập khẩu.   Download tai đây nhé: tieng_anh_thuong_mai_0923 … Đọc Thêm

Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 thông tư 38/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu. , trong đó có một số thay đổi với loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Chế xuất, cụ thể như sau: - Không thực hiện thông báo, tiếp nhận Hợp đồng gia công. - Không thực … Đọc Thêm

Luật Hải quan 2014

Luật Hải quan 2014

Luật Hải quan đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật này thay thế Luật Hải quan số 29/2001/QH10 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 năm 2005. Luật Hải quan đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, làm thay … Đọc Thêm

TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH

TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH

    Dưới đây  là trọn bộ các câu hỏi và câu trả lời dùng trong phỏng vấn bằng tiếng Anh, các bạn có thể dùng để tham khảo áp dụng trong các buổi phỏng vấn không chỉ riêng trong ngành XNK mà còn có thể dùng cho các ngành khác. ---- Các câu phỏng vấn trong Xuất nhập khẩu   COMMON INTERVIEW QUESTIONS   Basic Interview Questions I 1. "Tell me a little about … Đọc Thêm

Biểu thuế Xuất nhập khẩu năm 2014

Biểu thuế Xuất nhập khẩu năm 2014

Download tại đây: BIEU THUE XNK 2014 … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212